Problem badawczy do analizy statystycznej: Wpływ atrakcyjności mężczyzn na perswazyjność reklamy

Problem badawczy:  Wpływ atrakcyjności mężczyzn na perswazyjność reklamy

Osoby badane :

W eksperymencie wzięło udział 75 mężczyzn. Uczestnikami eksperymentu byli studenci I i II roku Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz osoby, które przypadkowo zostały poproszone o wzięcie udziału w badaniu. Uczestnicy eksperymentu byli w wieku od 18 do 50 lat. Pomoc statystyczna była wykonywana przez profesjonalną firmę.

Materiały badawcze:

Każdy z uczestników eksperymentu na początku wypełniał KWESTIONARIUSZ TENEDNCJI AUTOPREZENTACYJNYCH ( stworzony wcześniej przez badaczy, było to badanie pilotażowe, które sprawdzało rzetelność testu) Tym sposobem mierzyliśmy u badanych, czy posiadają wysoką bądź niską skłonność do autoprezentacji. Stworzone zostały trzy rodzaje reklam piwa. Pierwsza z nich była reklamowana przez atrakcyjnego mężczyznę, druga przez przeciętnego, a na trzeciej widniał jedynie sam produkt. Każda z osób badanych oglądała tylko jedną formę reklamy, a następnie odpowiadała w kwestionariuszu ( składający się z 15 pytań) jak bardzo pożąda ten produkt? Część pytań była mierzona na skali od 1 do 5, część natomiast posiadała pytania otwarte, gdzie należało wpisać np. kwotę pieniędzy.

Wybrane pytania:

– ile byłbyś w stanie przeznaczyć pieniędzy na kupno tego produktu ?

– w skali od 1 do 5 oceń jego atrakcyjność

– czy po obejrzeniu reklamy zdecydowałbyś się na jego kupno ?

– jak bardzo ten produkt wydaje Ci się ekskluzywny ?

– czy poleciłbyś kupno tego produktu innym osobom ?

– czy ta reklama skłoniła Cię do kupna tego produktu ?

Każda reklama została umieszczona na oddzielnej kartce, kwestionariusz znajdował się na oddzielnej. Wszystkie materiały były spięte razem, również kartka z instrukcją badania.

Układ eksperymentu :

Zmienną zależną była perswazyjność reklamy. Każdy losowo dobierany był do wybranej reklamy (25 osób do każdego rodzaju). Zmienną niezależną międzyosobniczą była atrakcyjność mężczyzny, który prezentował wybrany produkt – poziom teoretyczny. Natomiast na poziomie operacyjnym, znajduje się ona na 3 poziomach, kolejno :

  • Mężczyzna atrakcyjny
  • Mężczyzna przeciętny
  • Sam produkt

Kwestionariusz był sporządzony według skali ocen od 1 do 5 ( 1 – produkt nie był pożądany przez badaczy 5 – produkt bardzo pożądany)

 

Procedura badawcza (przygotowanie danych do wykonania pomocy statystycznej) :Uczestnicy badania wchodzili indywidualnie do Sali, w której było przeprowadzane badanie. Na wstępie byli proszeni o wypełnienie kwestionariusza tendencji autoprezentacyjnych, która określała ich skłonności do autoprezentacji ( wysoka-niska). Następnie oglądali zdjęcie, na którym było reklamowane piwo ( każda grupa osób otrzymywała 1 rodzaj reklamy, prezentowanej przez przystojnego, przeciętnego mężczyznę bądź jedynie sam produkt). Następnie odpowiadali na pytania dotyczące atrakcyjności i chęci posiadania/kupna tego produktu w kwestionariuszu.

Wyniki badania (przykładowa pomoc statystyczna):

W celu oceny wpływu atrakcyjności mężczyzn na perswazyjność reklamy wybrano statystyczną analizę wariancji w układzie 2 (ocena indywidualnych skłonności do autoprezentacji : wysoka, niska) na 3 ( rodzaj prezentowanej reklamy : przez przeciętnego mężczyznę, przystojnego oraz sam produkt).

Wyniki analizy i pomocy statystycznej pokazały istotny wpływ czynnika głównego jakim jest rodzaj prezentowanej reklamy na jej perswazyjność . Największy istotny wpływ na ocenę reklamy miał atrakcyjny mężczyzna .F (2,70) = 4,503 p<0,05.

Istotny okazał się interakcyjny wpływ czynnika rodzaju reklamy, a tendencji autoprezentacyjnych każdego z mężczyzn F (1, 5,358 )= 13, 363  p<0.05

Potrzebujesz czegoś takiego jak tania i zaawansowana pomoc statystyczna? Przeszukaj nasz serwis. Na pewno znajdziesz.

Przejdź do https://biznes.metodolog.pl/modelowanie-danych-i-analizy-statystyczne/analizy-statystyczne/

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *