Techniki analizy cen

Przy każdym zakupie towarów lub usług, w tym wyłącznych pozycji źródłowych, wymagany jest pewien rodzaj analizy kosztów. Częścią tej analizy jest weryfikacja cen. Istnieje wiele sposobów analizy cen produktu lub usługi Techniki porównywania cen stają się coraz bardziej powszechne.

Porównywanie konkurencyjnych cen

Oczywiście jest to jeden z najlepszych sposobów walidacji ceny. Zadając trzem lub więcej dostawcom pytanie o cenę tego samego produktu, możemy ustalić, czy dana cena jest wiarygodna. Jednak nie wyklucza to całkowitej analizy kosztów. Najniższa oferta nie zawsze oznacza najniższy koszt. Całkowity koszt przejęcia musi zostać przeanalizowany. Mogą istnieć koszty związane z obniżeniem kosztów produktu do standardów, dodatkowe koszty wcześniejszej wymiany lub koszty przeprojektowania i/lub testowania wymagane, aby produkt o niższych kosztach miał zastosowanie. Ten „całkowity koszt nabycia” to rzeczywisty koszt, który należy porównać. Wymagane jest krótkie stwierdzenie, dlaczego wybrana jest konkretna oferta.

Porównanie wcześniejszych ofert

W niektórych okolicznościach najskuteczniejsze może być porównanie aktualnych (z ostatnich 24 miesięcy) cen dla tego samego produktu lub usługi w celu określenia rentowności obecnej oferty. Jest to szczególnie pomocne, gdy czas przejęcia ma kluczowe znaczenie, a pozyskanie konkurencyjnych ofert opóźniłoby zamówienie. Do tej procedury należy dołączyć wyjaśnienie, dlaczego porównanie wcześniejszych ofert zostało zastosowanie. Warto zastanowić się, którą technikę wybrać.

https://dealavo.com/pl